Pjece om Den Danske Henry George Forening

Den Danske Henry George Forenings formål er at bevare og udbrede kendskabet til Henry Georges liv og tanker, som de kommer til udtryk i de bøger og skrifter, han udgav, og i de mange skrifter, der siden er skrevet om ham. Foreningen er ikke knyttet til noget bestemt politisk parti, men søger at vin-de indflydelse gennem artikler om historiske og aktuelle poli-tiske emner i egne blade og i dagspressen, vurderet ud fra Henry Georges grundlæggende synspunkter.

Hent Pjecen om Den Danske Henry George Forening


Skriv en kommentar