Bliv medlem

Send  en e-mail eller et brev med navn, e-mail, adresse og telefonnummer til Den Danske Henry George Forening. (e-mail brug linket i menuen til højre)

Som medlem af Den Danske Henry George Forening modtager du tidsskriftet George og medlems meddelelser gennem bladet Huset, som udsendes efter behov. Desuden har du tale- og stemmeret ved foreningens årsmøde (generalforsamling). Kontingentet opkræves ved udsendelse af girokort ved årets begyndelse.