Kære Helle og Villy

Jeg har fået et brev fra jer og det samme har nogle millioner andre danskere. I har en fair løsning på krisen, skriver I. Men der er noget, jeg ikke kan få til at passe.

”Vi vil ikke ændre boligskatten”, skriver I. Det må jo betyde, at I tilslutter jer VKO `s fastlåsning af ejendomsværdiskatten og nedsænkede loft over grundskylden. ”Reformer”, der virkede som benzin på bålet under boligboblen. Det har de økonomiske vismænd konstateret.

Faktisk har de samme vismænd år efter år leveret den ene rapport efter den anden, hvor de har foreslået øget beskatning af jord og fast ejendom og tilsvarende lavere skat på folks arbejde. Alle disse forslag har VKO hældt ned af brættet og gjort det modsatte. Og det billiger I åbenbart!

For ikke længe siden understregede vismændene vigtigheden af, at deres forslag om aktivering af ejendomsbeskatningen gennemføres på et tidspunkt, hvor boligpriserne igen begynder at stige – for på den måde at hindre en ny boligboble og alt hvad deraf følger.  Og nu er boligpriserne begyndt at stige.

Anfægter det jer ikke? Giver det heller ikke anledning til eftertanke, at øget, løbende beskatning af disse arbejdsfri,  samfundsskabte  gevinster i høj grad kan medvirke til at lede investeringerne til produktive formål og arbejdspladser i erhvervslivet i stedet for til passiv anbringelse –eller spekulation – i jord og fast ejendom?

At videreføre VKO`s ejendomsskattepolitik er ikke en fair løsning – det er overhovedet ikke en løsning, men det modsatte: det gør blot krisen værre. Og så er det oven i købet asocialt.

Jeg ved, at I er skrækslagne for at boligejerne vil blive sure på jer, hvis I lytter til den økonomiske sagkundskab på dette område. Men boligejerne betaler jo også skat af deres indkomst, og den skat bliver jo større, når man freder de arbejdsfri gevinster.

Hvad med at tale til boligejernes sunde fornuft? Vi befinder os i den største økonomiske krise siden 30 èrne.  Næsten 200.000 arbejdspladser er mistet i erhvervslivet. Antallet af fallitter og tvangsauktioner sætter rekord, det samme gør fyringerne i den i offentlige sektor og statens underskud. Der er krisebevidsthed til stede.

I  december 2005 kom velfærdskommissionens betænkning og i samme måned en vismandsrapport. Begge argumenterede stærkt for en skattereform med øget ejendomsskat og lavere skat på arbejde. En opinionsmåling viste efterfølgende flertal for en sådan skattereform.  Men I greb ikke chancen.
I skulle tage og gøre det nu.


Skriv en kommentar