Guldminen i Nalunaq-bjerget er gået i betalingsstandsning

Der var store forventninger, da det norsk-canadiske mineselskab Crew i august 2004 åbnede en guldmine i Nalunaq i Kirkespirdalen. Det var den første mine i Grønland, siden bly-og zinkminen Den Sorte Engel i et bjerg ved Uummannaq lukkede i 1990. I dag, mindre end et årti senere, ser gulddrømmene ud til at være slut. Sådan indleder Politiken sin store artikel om råstofudvinding i Grønland (12/5 2013),

– Selskabet fik økonomiske problemer allerede i 2008 og blev solgt til britiske Angel Mining, der allerede var aktiv i et forsøg på at genåbne Den Sorte Engel. Selskabet håbede på kunne vende forretningen for begge de to miner.

– Det lykkedes ikke. I februar gik Angel Mining og de to datterselskaber, der stod for minerne, i betalingsstandsning. De store guldfund var udeblevet, og investeringerne i Den Sorte Engel var for høje.

– Ifølge minefolk er selskabets betalingsstandsning et tydeligt eksempel på, hvorfor Grønland har svært ved at tiltrække investeringer.

– Londonadvokaten Andrew Buckingham, der driver tilsynet med selskabet, har lavet en aftale med de kreditorer, der har lånt miniselskabet penge, så det kan drive virksomheden videre for nedsat kraft for i det mindste at få noget af tabet kan dækket. Men det ser ikke godt ud, fremgår det af et brev, han den 19. april sendte til kreditorerne, og som Adam Hannestad fra Politiken har haft adgang til.


Skriv en kommentar