Grundskyld giver lavere boligpriser

Med jævne mellemrum forsyner banker og realkreditinstitutter medierne med rædselsfortællinger om ejendomsskatterne. Efter ejendomsværdiskattens fastfrysning er det grundskylden, der må holde for. Ofte ledsages historien med udtalelser fra det såkaldte Boligøkonomiske Videncenter – uden at det oplyses, at det er en afdeling af Realdania.

9/9 var det Politikens tur til at servere historien om grundskyldens negative betydning for ejendomsprisernes vækst uden at det nævnes, at banker og realkreditinstitutter har en stærk egeninteresse i det størst mulige udlånsgrundlag hos låntagerne. Udlånsgrundlaget formindskes naturligvis jo højere grundskylden er.

At lavere ejendomspriser er en fordel for boligkøberne, nævnes ikke. Tværtimod fremstilles det i artiklen som en ulykke for køberne, at de får ringere mulighed for at gældsætte sig, når huspriserne bliver lavere!  At boligkøberen betaler grundskyld til kommunen i stedet for renter og afdrag til bank eller realkreditinstitut og dermed kan slippe billigere i indkomstskat til kommunen, nævnes heller ikke.

Og så er det ikke faldet journalisten ind at indhente en udtalelse fra de økonomiske vismænd, der har advaret imod en mulig ny boligboble og derfor foreslået at sætte ind med øget løbende ejendomsbeskatning, når ejendomspriserne igen begynder at stige. Og det er de begyndt på nu.

Det sociale og fordelingspolitiske perspektiv forties også. Og det er, at inddragelse af arbejdsfri, samfundsskabte værdier gennem grundskyld til fordel for lavere skat på arbejde, giver større social retfærdighed og ligestiller generationerne.

Kilde: Politiken


Skriv en kommentar