Grundskyld for alle

Byrådet har truffet den rigtige beslutning at foreninger, der ejer arealer i kommunen, skal betale grundskyld ligesom alle andre. Det er der nogle idrætsforeninger, der beklager sig over, selv om der kun er tale om små beløb, for det enkelte medlem måske 30 kr. el.lign. om året. Og selv om de får tilskud fra det offentlige. Alternativet er, at andre skal betale for dem, eller at de skal betale mere i skat af deres arbejde.

At byrådet så træffer beslutninger om dyre faciliteter for den kommercielle idræt eller en lystbådehavn i Udbyhøj, kan man i høj grad være uenig i, men her drejer det sig om fordelingen af skattebyrden, og her skal alle være lige.

I samme nr. af Amtsavisen (22/6) går MF Michael Aastrup Jensen (V) ind for forskelsbehandling: Han skriver, at S og SF “vil påføre landbruget skatter for over en milliard kroner.” Sandheden er, at VKO helt har fritaget landbruget for at betale grundskyld i foreløbigt to år, hvilket giver et provenutab på 1 mia. kr., som alle andre borgere må bære gennem højere skat på deres arbejde. S, SF, R og EL vil genindføre grundskylden for landbruget, og det vil være retfærdigt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

At S og SF vil fastlåse ejendomsskatterne for boligejerne ligesom VKO og LA, er derimod asocialt og samfundsøkonomisk tåbeligt. Denne politik, hvor skatten på arbejde forøges og skatten på de samfundsskabte og arbejdsfri gevinster fastlåses, har gjort, at Danmark er blevet ramt hårdere af den økonomiske verdenskrise end andre sammenlignelige lande, og den fordømmes af næste alle økonomer, inklusive OECD, EU, de økonomiske vismænd og Nationalbanken. Alle som én råder de til højere løbende beskatning af disse samfundsskabte værdier og laver skat på arbejde.

Dette råd bør Randers byråd også følge ved at sætte grundskylden op fra 28 til 34 promille (lovens maksimum) og lette den kommunale indkomstskat tilsvarende.


Skriv en kommentar