Fred Harrison i det engelsk talkshow Keisers Report

Den 28. januar 2010 bragte det engelske talkshow Keisers Report en bemærkelsesværdig samtale med Fred Harrison, der som bekendt bl. a. er forfatter til bogen The Silver Bullet. Her kan du høre hele samtalen, som vi har fundet på YouTube. Hvis du har lidt svært ved at få nok ud af den engelske tale, er du velkommen til at benytte dig af nedenstående grundige referat på dansk.

Interviewet begynder et stykke inde. Ryk markøren hen til 17:10 og klik på afspil.

 


Interviewet er oversat af Ivy Holst Nielsen.

Max Keiser:
I 1997 forudsagde du, at en global boligboble ville opstå ti år senere, og at der ville komme et globalt sammenbrud i 2010.

Fred Harrison:
Faktisk så ser jeg på, hvad der betragtes som ”forbudt viden” inden for økonomi. Jeg ser på den mest følsomme indikator i hele økonomien; markedet for jord. Ud fra den kan jeg forudsige, hvordan økonomien vil udvikle sig.

Tendenserne gentager sig i en 18-års cyklus i den vestlige verden. Det er der ingen hokuspokus i. Vi kan se nøjagtig, hvordan økonomien vil udvikle – klart og tydeligt. Ved at se på disse informationer kan jeg forudsige nøjagtig hvordan økonomiens sundhedstilstand er.

Det var sådan, jeg i 1983 forudsagde at bunden i den økonomiske cyklus ville nås i 1992, og jeg forudsagde boblen i 1997, hvor bunden i den globale økonomi ville komme i det kommende år (2010). Det er simpel matematik.

Max Keiser:
Hvorfor går det op og ned, og er der en måde at stoppe denne cyklus på?

Fred Harrison:
Denne cyklus er programmeret ind i den politik, der startede som adelens økonomi, og nu er det demokratiske frie markeds. Men de underliggende faktorer er de samme; de bedste overskud kommer fra grundværdierne, ikke fra børsen eller andre eksotiske finansielle instrumenter. Ud over hele forretningslivet kommer de største gevinster fra jord. Det er hemmeligheden. Som markedet er arrangeret i vore dage, får vi helt sikkert et boom 15 år inde i denne cyklus efterfulgt af et sammenbrud, fordi der skabes gæld, for at man kan udnytte det marked, som de forøgede værdier lægge op til. Men der sker en overfinansiering. Og så går økonomien i stå med et sammenbrud hvert 18. år. Sådan har det været de seneste 2-300 år.

Max Keiser:
Du argumenterer for at vi skal socialisere jord og privatisere lønninger.

Fred Harrison:
Socialisering vil sige at give den værdi vi skaber i fællesskab tilbage til folket, som jo har skabt det.
Ved at afskaffe skat på lønninger og opsparing vil vi re-privatisere den skabte velstand og lade folket beholde værdien af produktionen.

Så kan vi bruge renten fra jordværdierne til at betale de offentlige udgifter. Således kan vi re-socialisere det, der engang var offentlig indkomst  og privatisere lønindkomst.

Max Keiser:
Al politik i retning af at stoppe spekulation ved at ændre skattepolitik er upopulært i UK. Hvordan overtale briterne?

Fred Harrison:
Det er et UK/US problem. Tyskerne ser ikke deres hjem som deres slot, og derfor investerer de mere i produktion. Briterne og amerikanerne ser huset som en fremtidssikrings opsparing. Denne kultur går ud på at tro, man kan tjene noget bare ved at bebo et stykke jord. For 100 år fremlagde den liberale regering faktisk et forslag om en skattereform baseret på beskatning af jord. Men forslaget blev nedstemt i overhuset.  Hele systemet er gennemsyret af denne opfattelse, at man ønsker at tjene på ingenting. Nu om stunder ønsker selv lønslaver at have fast ejendom. Det er et politisk problem at forklare dem at dette er imod deres økonomiske interesser. I de seneste 100 år har der ikke været reelle politiske tiltag i retning af at ændre denne tendens.

Max Keiser:
Hvordan kan politikerne overbevise befolkningen om dette?

Fred Harrison:
Det er meget svært. I US ville der være hundreder af milliarder dollars hvert år, der kunne redistribueres til folket. hvis de skiftede fra lønskat til skat på jord. Det ville være et incitament.
Under Tony Blair tabte UK velstand og velfærd svarende til et helt års bruttonationalprodukt. Tænk hvad vi kunne få for så mange penge – hvis vi fik en skattereform. Det kræver politisk vilje og moralsk mod at forklare dette for folket. Men jeg tror de ville lytte til det.

Max Keiser:
Hvordan ville vores økonomi så se ud i dag, hvis vi fik sådanne reformer?

Fred Harrison:
Hvis vi vil kunne konkurrere med mellemøsten i den næste cyklus (18år), må vi skifte fra lønskat til grundskat. Det er den eneste løsning. Priserne ab fabrik ville blive lavere på verdensmarkedet. Uden en sådan reform vil vi hele tiden blive underbudt af det fjerne østen. Og det er ikke holdbart. Vi kan ikke konkurrere uden at ændre omkostningsstrukturen. G20 landede har presset europa  og US ud i denne krisesituation hvor vi ikke er konkurrencedygtige uden en ændring i omkostningsstrukturen.

Max Keiser:
Hvad gør regeringerne? Hvordan reagerer de på de økonomiske problemer?

Fred Harrison:
Regeringerne har være frygtelig dårlige til at passe på vore interesser reagere på har udsat os for en asiatisk økonomi som vi ikke kan hamle op med, og som truer med at opsluge os.

Med undtagelse af Tyskland forudser jeg, at vi i EU og US vil være på spanden de næste 20 år, fordi politikerne prøver at puste økonomien op for at komme ud af krisen og for lånte penge og pustet  økonomien op ved at fremme forbrug i stedet for at producere værdi. – nøjagtig det samme som bragte os i denne situation til at begynde med! Det gør de stadig. De socialiserer jordejernes private gæld , så byrden bare skubbes foran os til fremtidige generationer. Den vestlige økonomi er uegnet til den cyklus, der begynder næste år. – regeringerne i den vestlige verden  har fejlet i at passe på vores økonomi.

Max Keiser:
Hvordan ser du enden på krisen?

Fred Harrison:
Da regeringerne ikke tilpasser sig til en bærbar omkostningsstruktur, står vi over for en regulær depression der vil vare de kommende 10 år,  i stedet for en mindre recession. 10 år med tabt fortjeneste lige som i 30´erne. Der vil være små lyspunkter – penge at tjene for dem, der kan se de ”forbudte” indikatorer, som jeg benytter mig af, men for de fleste vil det betyde faldende realindkomst og megen arbejdsløshed.

[/info_box]

 


Skriv en kommentar