Nu rabler det for JP

JP vil erstatte gode skatter med dårlige 

I lederen den 23. august anbefaler JyllandsPosten at fjerne grundskylden og ejendomsværdiskatten og i stedet hente det manglende provenu ved forøgelse af indkomstskatten. Rent konkret foreslår JP at fjerne rentefradragsretten, så boligejerne med størst lånebehov rammes hårdest. Er det sommervarmen? Det forslag kandiderer til årets nytårstorsk!

Alle ved, at skat på arbejde er en dårlig skat. Alle ansvarsbevidste politikere siger da også, at de vil nedsætte skatten på arbejde. Det vil de gøre for at styrke konkurrenceevnen, øge arbejdsudbuddet og styrke den personlige frihed. De kommer med udtalelser som ‘det skal  kunne betale sig at arbejde’ og ‘det vi vil have mere af, skal vi beskatte mindre’. Værdifulde erkendelser – nu venter vi bare på, at de skrider til handling.

Skat på de samfundsskabte jordværdier er til gengæld gavnlige skatter. De virker dæmpende på dannelsen af boligbobler, der er roden til økonomiske kriser. Doseret rigtigt kan de fuldstændigt eliminere boligboblerne og dermed fjerne hasardelementet ved køb af egen bolig. Og ikke mindst kan de sætte en stopper for generationstyveriet.

Grundskyld er en ren jordværdiskat, mens ejendomsværdiskatten er en kombineret skat på jordværdi og selve boligen. Det sidste er stærkt kritisabelt, idet det er en form for skat på arbejde. Provenuet fra disse skatter har – trods det uheldige element – den yderligere gavnlige virkning, at det kan bruges til at nedbringe de dårlige skatter. Alligevel vil JP fjerne disse skatter!

Hvordan argumenterer JP så for sit molboforslag? Jo, for det første afstiver man skatteminister Holger K. Nielsens autoritet ved at erklære, at HKN er en redelig politiker. Dernæst bringes et længere citat, hvor HKN afslutningsvis konkluderer: “…. Derfor er der ingen objektiv pris for et hus.” Det er det vitterlige vås. Huse og ejerlejligheder handles på et frit marked, hvor udbud og efterspørgsel bestemmer prisen. Bedre værdifastsættelse gives ikke. Og det ved JP sikkert også. Alligevel konkluderer JP i sagens tjeneste: “Med prisværdig ærlighed slår Danmarks skatteminister fast, at ejendomsbeskatningen aldrig nogensinde vil kunne hvile på et retfærdigt grundlag. Mange tak for det.”

Voila, hermed mener JP det bevist, at den eneste forstandige løsning er at fjerne de gavnlige skatter og øge de skadelige.

Jeg vil i stedet foreslå, at der satses på de gavnlige og retfærdige skatter. Der bør derfor snarest tages initiativ til en genopretning af det velfungerende vurderingssystem, som den borgerlige regering fik saboteret. Samt til en omlægning af ejendomsværdiskatten til en ren jordværdiskat, så vi får aflivet beskatning af folks boliger og alene beskatter de samfundsskabte jordværdier.

Hermed opfordres til en seriøs debat om skat og fordelingspolitik.

Det er din skyld

Link: Det er din skyld

Du må ikke snyde dig selv for denne radioudsendelse, hvor politikere fra de ansvarlige partier demonstrerer deres kendskab til konsekvenserne af den samfundsskadelige, absurde og asociale fordelingspolitik. Samtidig søger de at placere ansvaret alle andre steder end hos sig selv, mens de forsikrer om, at de intet vil gøre for rette op på skævhederne!

Jeg refererer til til radioudsendelsen ‘Huxi og det Gode Gamle Folketing’ den 24. september 2013,  hvor et politikerpanel diskuterer, hvem der har skylden for finanskrisen.

Uffe Thorndahl beretter med stolthed om, hvordan han i 2007 solgte sit hus inden finanskrisen brød ud og kunne konstatere, at han havde boet gratis og oven i købet af sine medborgere havde fået foræret 1,5 mio. kr., som ydermere, for at føje spot til skade, var skattefri.

Vi ved hvordan det er gået de mennesker, der i stedet købte bolig på det tidspunkt, som nye på ejerboligmarkedet. De er i bedste fald teknisk insolvente, men mange har måttet opgive boligen på grund af skilsmisse, arbejdsløshed eller sygdom m.v. Disse menneskers økonomi ligger i ruiner med store personlige konsekvenser for mange.

Vi ved også at boligboblen er den grundlæggende årsag til krisen. Den udløste herhjemme en kraftig overophedning af økonomien, som de økonomiske vismænd og andre økonomer kraftigt advarede imod og anviste løsning på. Hvilket politikerne med Anders Fogh i spidsen arrogant afviste, Nu kunne man så forvente at repræsentanterne for venstre og Socialdemokraterne på deres partiers vegne ville beklage eller undskylde, at de ikke havde lyttet til de kraftige advarsler. Men nej – aben forsøges placeret alle andre steder – også hos dig.

Men så må politikerne da i det mindste højt og helligt love, at de med det første tager skridt til at ændre dette vanvittige system. Næh – tværtimod bakker de op om deres partiledelser, der højt og helligt har lovet intet at gøre. Det lyder som absurd teater, men er ikke desto mindre den skinbarlige virkelighed. Lyt selv.

Når de placerer noget af skylden hos dig, kan jeg give dem ret for så vidt, du stemmer på dem igen. Så er det din skyld!

Grundskyld giver lavere boligpriser

Med jævne mellemrum forsyner banker og realkreditinstitutter medierne med rædselsfortællinger om ejendomsskatterne. Efter ejendomsværdiskattens fastfrysning er det grundskylden, der må holde for. Ofte ledsages historien med udtalelser fra det såkaldte Boligøkonomiske Videncenter – uden at det oplyses, at det er en afdeling af Realdania.

9/9 var det Politikens tur til at servere historien om grundskyldens negative betydning for ejendomsprisernes vækst uden at det nævnes, at banker og realkreditinstitutter har en stærk egeninteresse i det størst mulige udlånsgrundlag hos låntagerne. Udlånsgrundlaget formindskes naturligvis jo højere grundskylden er.

At lavere ejendomspriser er en fordel for boligkøberne, nævnes ikke. Tværtimod fremstilles det i artiklen som en ulykke for køberne, at de får ringere mulighed for at gældsætte sig, når huspriserne bliver lavere!  At boligkøberen betaler grundskyld til kommunen i stedet for renter og afdrag til bank eller realkreditinstitut og dermed kan slippe billigere i indkomstskat til kommunen, nævnes heller ikke.

Og så er det ikke faldet journalisten ind at indhente en udtalelse fra de økonomiske vismænd, der har advaret imod en mulig ny boligboble og derfor foreslået at sætte ind med øget løbende ejendomsbeskatning, når ejendomspriserne igen begynder at stige. Og det er de begyndt på nu.

Det sociale og fordelingspolitiske perspektiv forties også. Og det er, at inddragelse af arbejdsfri, samfundsskabte værdier gennem grundskyld til fordel for lavere skat på arbejde, giver større social retfærdighed og ligestiller generationerne.

Kilde: Politiken

The Taxing Question of Land – Sagen om Jordværdibeskatning

Link:  The Taxing Question of Land

Komplekse skattesystemer giver mulighed for unddragelse, skatteunddragelse og dyre administrationsomkostninger for både den offentlige og den private pung. På det seneste G8-topmøde, placerede Storbritannien overholdelse af skattelovgivningen som et af de vigtigste problemer i verden i dag.

Deres skattesystem har, lige som vores, behov for en seriøs og oprigtige reform og revision. Storbritannien låner en tredjedel af sit årlige budget og indtægterne for de resterende to tredjedele er sikret fra skatter på vores økonomi, alt imens man samtidig forventer vækst på dette område.

Jordværdibeskatning (Grundskyld) tilbyder det bedste fremgangsmåde for såvel den offentlige som den private sektor ved at generere offentlige indtægter uden at beskatte den økonomiske vækst. I lyset af den internationale finanskrise, føler mange, at LVT (Land Value Taxation = Grundskyld) er en idé, hvis tid for alvor er kommet.