Grundskyld – hvorfor? Et Interview med Preben Pedersen

Afspil interview...

Hør interviewet med tidligere rådmand Preben Pedersen om georgismens og grundskattens potentialer såvel fordelingsmæssigt som for den optimale økonomisering med jord som given og uerstattelig naturressource – også set i et globalt bæredygtigt perspektiv. Og har her potentialer til at blive et basalt bolværk imod nye boligbobler og finanskriser, – og til at være et udgangspunkt i udkantområdernes redning.

Preben Pedersen er Medlem af Henry George Foreningen og fhv. byrådsmedlem og rådmand i Aalborg for Radikale Venstre. Preben Pedersen har gennem mange år deltaget flittigt i den offentlige debat, hvor han i skrift og tale har beskæftiget sig indgående med grundskyld og ejendomsskat.

Interviewet blev sendt d. 26. april, kl. 18:00-18:55 på  Frederikshavn Lokalradio (FLR-DIALOG). Udsendelsens længde er 51:54.

Kilde: www.arnehansen.net/dialog/fred/110425PrebenPed.Grundskyld64.htm