Udtalelse om finanskrisen

Den Danske Henry George Forening udtaler fra sit årsmøde i København den 20. september:

Det må nu stå klart for enhver, at den finanskrise, der i længere tid har hjemsøgt den vestlige verden, uden tvivl har sin oprindelse i spekulation i långivning til oppustede ejendomspriser.

Den Danske Henry George Forening arbejder for at hindre, at fremtidig huspprisbobler opstår. Vi kræver skrappere regler for bankers og kreditinstitutioners udlånsvirksomhed, og foreslår indførelse af en løbende jordværdibeskatning til staten, så kommende boligbobler forhindres.

Den indkomne afgift skal efterfølgende bruges til nedsættelse af skatten på arbejde.

Kun på den måde kan vi sikre et frit samfund, der sætter indtægter ved ærligt arbejde højere end indtægter ved arbejdsfrie gevinster og spekulation, udtaler årsmødet.

 20092009

Vis respekt for ejendomsretten

Grundlov og ejendomsret

Jacob Mchangama fra Cepos vil have skærpet grundlovens ejendomsretsparagraf og nærmest forbudt begrebet ”erstatningsfrie reguleringer” (generel rådighedsindkrænkning)
Den vej er initiativtagerne til Cepos (Venstre og regeringen) godt i gang med at betræde:

Man vil ændre planlovgivningen, så kommunerne først kan ekspropriere, når der foreligger en konkret og detaljeret lokalplan. Det vil gøre det muligt for ejerne at score gevinsten ved jords overgang fra landbrugsjord til byjord.

Man har indført erstatning til ejendomsbesiddere, der bliver berørt af placeringen af vindmøller, så
det gør det næsten umuligt at opføre vindmøller på land.

Når EU – rent undtagelsesvis – nedsætter landbrugstilskud, ”kompenserer” regeringen og dens støtteparti landmændene ved nedsættelse af grundskylden på landbrugsjord.

Logikken kunne så tilsige, at når det offentlige iværksætter tiltag, der får værdien på ejendomme til at stige, så inddrager man denne gevinst til det samfund, der har skabt den, i stedet for at lade den tilfalde ejendomsbesidderne. Det ville da være at udvise respekt for ejendomsretten.

Sådan tænkte regering og rigsdag i gamle dage, og derfor indførte man jernbaneskyld for at inddrage grundværdistigningen, når staten anlagde jernbaner. Men intet ligger regering og folketing fjernere i dag end noget sådant: Nu anlægges der nærbaner, hvor milliarder af samfundsskabte værdistigninger går i private lommer.

Man har heller aldrig lyttet til de økonomiske vismænd, der lige fra starten af EU-medlemskabet har foreslået øget løbende jordbeskatning for at hindre privatkapitaliseringen af EU`s landbrugssubsidier.

Helt fra A.S. Ørsteds tid har det været anerkendt, at staten har en overordnet ret til landets jord. Derfor har vi i Danmark anerkendt statens ret til at foretage generelle rådighedsindskrænkninger over landets jord, f.eks. for at værne eller genoprette miljø og natur. På samme måde har der alle dage eksisteret en jordbeskatning.

Trist at den såkaldte ”liberale” tænketank Cepos er så præget af sit ophav, partiet Venstre, Danmarks Kapitalistiske Parti.