Nej til sommerhusboble

Formanden for Europabevægelsen Erik Boel vil have ”sommerhusreglen”, der beskytter danske rekreative områder mod udenlandske opkøb, afskaffet (Amtsavisen 31/7). Han begrunder det med to modsatrettede argumenter:

På den ene side vil der ikke ske det store ved det, for tyskerne har fået en længere kyststrækning og i øvrigt mere attraktive feriemål, på den anden side vil fjernelsen af sommehusreglen sætte gang i byggebranchen og udkantsområderne.

Boligpriserne er cirka dobbelt så høje i Tyskland som i Danmark, og adgangen til strandene er i Tyskland i stort omfang begrænset og forbundet med private indhegninger og betaling. Sild er f.eks. reelt opkøbt af den tyske overklasse, skal de også have lov at købe Rømø og Fanø? Danmark er stadig i bekvem afstand for millioner og atter millioner af tyskere.

En afskaffelse af sommerhusreglen vil medføre en enorm ”sommehusboble” af jord- og ejendomsværdistigninger. Det vil blive umuligt for danskere med almindelige indkomster at erhverve sig sommerhuse ved kysten i store dele af landet. Vi er såmænd allerede i gang med at nærme os den situation, men det vil blive endnu langt være med en fjernelse af sommerhusreglen.

På Mallorca har tyske rigmænd i den grad opkøbt jord og fast ejendom, at mallorkinere med jævne indkomster ikke har råd til at erhverve sig egen bolig på øen. En tredjedel af luxembourgerne må  bo uden for  Luxembourg og pendle til deres eget land, de har ikke råd til at købe en bolig i hjemlandet.

Sådanne problemer kunne der skabes en social og økonomisk balance i ved at gennemføre en effektiv løbende jordbeskatning. Så vil man kunne hindre at enorme, arbejdsfri, samfundsskabte værdier går i private lommer, man vil kunne forhindre ”boligbobler” i at opstå, man vil få lavere ejendomspriser, og man vil kunne sætte skatten på folks arbejde ned.

Men det vil Erik Boels parti, Socialdemokraterne, desærre ikke være med til.