Grøn vækst med brune pletter

Regeringens ”Grøn Vækst”-plan  indeholder positive elementer som højere pesticid- og kvælstofafgifter samt sprøjtefri randzoner. Men desværre har Venstres mest militante landbrugsfløj tilført planen brune pletter, især gennem ideen om at ”kompensere” landbruget gennem nedsættelse af grundskylden.

Landbruget betaler i forvejen mindre grundskyld end alle andre, hvilket har medvirket til den enorme stigning i prisen på landbrugsjord. En prisstigning, som i massivt omfang er belånt, så mange landmænd nu er tæt på teknisk insolvens. Regeringen søger nu at sætte gang igen i jordpriserne, til skade for den næste generation af landmænd.

En bæredygtig økologi forudsætter en bæredygtig økonomi. En inddragelse af jordrenten på landbrugsjord vil eliminere spekulationen og gavne en intensiv udnyttelse af landbrugsjorden til økologisk produktion. Spekulanten må vige til fordel for producenten.